POMIAR CIAŁA Z BIOELECTRICAL IMPEDANCE ANALYZER

 

Proponujemy Państwu profesjonalny i niezwykle precyzyjny sposób zmierzenia składu ciała metodą Bioimpedancji za pomocą urządzenia BIOELECTRICAL IMPEDANCE ANALYZER.

Analizator posiada certyfikat CE0051 oraz spełnia wymagania dyrektywy MDD 93/42EEC w zakresie urządzeń medycznych.

Co to jest skład ciała?

Skład ciała to inaczej masa beztłuszczowa i masa tłuszczowa, które łącznie określają ciężar ciała. Masa beztłuszczowa(LBM) obejmuje kości, mięśnie, wodę i tkankę łączną. Masę tłuszczową natomiast stanowią, tłuszcz strukturalny i tłuszcz zapasowy. Tłuszcz strukturalny znajduje się w organach i tkankach takich jak: nerwy, płuca, wątroba, mózg i gruczoły dokrewne. Tłuszcz zapasowy zalega głównie w tkankach tłuszczowych podskórnych. U 70-kg mężczyzny tłuszcz strukturalny mieści się w granicach 3% a zapasowy w 12% całkowitego ciężaru ciała. U 57-kg kobiety natomiast tłuszcz strukturalny stanowi ok. 3%, a zapasowy 15% ciężaru ciała.

Skąd wynika potrzeba pomiaru składu ciała?

Sam ciężar ciała niewiele znaczy i zbyt wielu ludzi opiera się na tym parametrze. Niezależnie od masy ciała, jeśli proporcje masy beztłuszczowej i tłuszczowej nie przekraczają zalecanych granic ryzyko wystąpienia dolegliwości związanych z otyłością jest niewielkie. Równie poważną sytuację stwarza niedobór masy tłuszczowej, gdyż jak wiadomo tkanka tłuszczowa jest szczególnie istotna dla normalnego funkcjonowania organizmu. Dramatyczny wzrost zachorowań na anoreksję i bulimię oraz „strach przed otyłością” w ciągu ostatnich 10-lat wymaga zwrócenia uwagi na poprawny skład ciała. Wiadomo, że ciężar ciała nie jest wskaźnikiem odzwierciedlającym stan zdrowia. Może się więc okazać, że dana osoba uznana wg tabeli wagowo-wzrostowej za otyłą ma idealny skład ciała. I odwrotnie, osoba, której ciężar(masę) ciała tabele uznają za normalny, może cierpieć na otyłość.

Pomiar składu ciała.

Technika analizy bio-impedancji ciała(BIA) opiera się na zasadzie, która mówi, że masa tkanki mięśniowej, kości i wody, obejmująca ok. 60-75% wody elektrolitycznej, przewodzi elektryczność znacznie lepiej niż tkanka tłuszczowa, która zawiera niewielką ilość wody(5-10%). Stąd – każda z tych mas posiada inną impedancję przy sygnałach elektrycznych o wysokich częstotliwościach. Pojedynczy pomiar wskazuje stopień rezystancji do przepływającego prądu, przy czym woda jest tu dobrym a tłuszcz złym przewodnikiem.

Poniżej parametry, które można uzyskać za pomocą pomiaru składu ciała analizatorem BIA-101.

 

TBW – woda całkowita(%)
wiek mężczyzna kobieta
>30 65% 62%
>50 60% 58%
>70 58% 55%

 

ECW – woda pozakomórkowa (%)
wiek mężczyzna kobieta
>30 38-44 % 39-45 %
>50 39-48 % 40-48 %
>70 42-50 % 42-53 %

 

FM – masa tłuszczowa ( %)
wiek mężczyzna kobieta
>30 15-18 % 16-20 %
>50 18-20 % 22-26 %
>70 20-22 % 28-30 %

 

FFM – masa beztłuszczowa, aktywna (%)
wiek mężczyzna kobieta
>30 80-85 % 78-80 %
>50 78-80 % 76-78 %
>70 75-80 % 70-75 %

 

BCM – masa komórkowa (%)
wiek mężczyzna kobieta
>30 > 50 % > 49 %
>50 > 43 % > 40 %
>70 > 40 % > 38 %

 

Stosunek sodu do potas (Na/K)
wiek mężczyzna kobieta
>30 0,85 0,90
>50 0,90 1,00
>70 1,10 1,15

 

PA – kąt fazowy między rezystancją a reaktancją
wiek mężczyzna kobieta
>30 6 – 8 6 – 7
>50 5,5 – 6,0 5 – 6
>70 5,0 – 5,6 4,8 –  5,2

 

BCMI – index masy komórkowej ciała
< 8 Niedożywienie organizmu
> 8 Norma dla człowieka
> 15 Norma dla sportowców

 

BMI – index masy ciała
< 18 Niedowaga
18-25 Ciężar właściwy ciała
26-30 Nadwaga
> 30 Otyłość I stopnia
> 40 Otyłość II stopnia
> 50 Otyłość III stopnia

 

A także:

MM – masa mięśniowa (w kg i %)
BMR – przemiana podstawowa materii (kcal)
MM – masa mięśniowa (w kg i %)

Serdecznie zapraszamy na badanie.