ALAB Laboratoria Sp. z o.o.

W ofercie usług diagnostycznych firmy ALAB laboratoria Sp. z o.o. znajdują się wszystkie podstawowe badania oraz bardzo szeroki panel badań specjalistycznych. Oferuje obejmuje ponad 1000 badań, zapewniając kompleksowe świadczenia w zakresie profilaktyki zdrowotnej, diagnozowania choroby i monitorowania procesu leczenia. ALAB wykonuje badania podstawowe w zakresie hematologii, koagulologii, analityki ogólnej z parazytologią, biochemii klinicznej, serologii grup krwi, mikrobiologii z mykologią, diagnostyki prątka gruźlicy. Badania specjalistyczne możliwe są w zakresie rozszerzonym z immunochemii, autoimmunologii, białek specyficznych, diagnostyki zakażeń i analiz hormonalnych, markerów nowotworowych, patomorfologii i cytologii oraz genetyki molekularnej zakażeń i leczenia bezpłodności.
Firma stale opracowuje zestawy badań (pakiety) – umożliwiają one kompleksowe badanie pacjenta, a jednocześnie są korzystne cenowo.