Centrum Medyczne Treningu Osobistego i Dietetyki oferuje omówienie i interpretację wyników testów NeuroProfil wykonywanych przez sieci laboratoriów ALAB.

– Niewielu ludzi ma świadomość istnienia zależności pomiędzy zaburzeniami nastroju, zniechęceniem do pracy, złym samopoczuciem czy wręcz depresją, a organicznymi przyczynami wpływającymi na powyższe stany.

– Procesy zapalne zogniskowane w obrębie jelit mają bezpośrednie przełożenie na funkcjonowanie ośrodkowego układu nerwowego. Jest to fakt potwierdzony naukowo. NeuroProfil pozwala zdiagnozować te przyczyny psychosomatycznych objawów, które mogły zostać wywołane zaburzeniami w obrębie jelit.

– Przyczyną tego typu zaburzeń mogą być niedobory  mikroelementów oraz witamin.  Przyczyny niedoborów należy upatrywać w dwóch możliwych sytuacjach – nieodpowiednio zbilansowanej diecie, zawierającej wysokoprzetworzoną żywność,  a także w możliwym procesie zapalnym jelit, który powodować może zaburzenia wchłaniania mikroelementów i witamin.

Badania w ramach oferty Neuroprofil

  • Organix Neuro

W jakim celu:
Jest to kompleksowy neuroorganiczny test, na który składa się pakiet badań, gdzie oznaczany jest poziom kwasów organicznych, stanowiących „mapę metaboliczną” ludzkiego organizmu. Dzięki temu możliwe staje się wskazanie różnych chorób o podłożu metabolicznym, ale również niedoborów.
Do badania pobierana jest próbka moczu, dzięki czemu jest ono zupełnie nieinwazyjne.
Kiedy:
Metabolity tryptofanu, które zostają oznaczone w teście, mogą brać udział w występowaniu zaburzeń takich jak: stany lękowe, depresja, schizofrenia oraz wiele innych somatycznych problemów.
Test jest również pomocny w ustaleniu terapii u dzieci chorych na autyzm.
Opis badania
Parametry oznaczane w pakiecie : kwas wanilinomigdałowy, kwas homowanilinowy, kwas 5-hydroksyindolooctwoy, tryptofan, kwas ksanturenowy, kwas kinureinowy, kwas chinolinowy, stosunek L-kinureina/tryptofan, stosunek kwas kinureinowy/L-kinurenina. Metodami spektometrii masowekj oznaczane są matabolity tryptofanu.

  • Badania neurohormonalne – Oznaczanie hormonów w ślinie  

W jakim celu:
Oznaczanie hormonów w ślinie, zamiast oznaczania ich we krwi, wykazuje wiele korzyści: nieinwazyjność pobrania, bezbolesność pobrania, nadto może zostać wykonane w dowolnej chwili i finalnie – jest ono ukierunkowane na wolną, biologicznie aktywną część hormonu. Niezbędne jest jednak uwzględnienie podczas badania faktu, że poziom wydzielania hormonu w cyklu dobowym nie jest jednolity (występują jego wahania), a w przypadku kobiet należy wziąć także pod uwagę fazę cyklu miesięcznego.
Kiedy :
Kiedy podejrzewamy, że to silny stres może wpływać na nasze zdrowie oraz wpływ na funkcjonowanie przewodu pokarmowego.

Opis badania:
Podczas badania należy brać pod uwagę wahania dobowe wydzielania hormonów oraz fazy cyklu miesięcznego u kobiet.

  • Badania neurohormonalne – Kortyzol

W jakim celu:
Hormon endogenny, który jest wytwarzany w korze nadnerczy. Wydzielanie kortyzolu wykazuje naturalny rytm dobowy z najwyższym poziomem rano i najniższym o północy. W przypadku stale utrzymującego się stresu, nocne wytwarzanie kortyzolu jest wyraźnie podwyższone i po wstaniu z łózka można wykryć podwyższone stężenie. Najczęściej pozostaje wyraźny podwyższony również w ciągu całego dnia.
Kiedy:
W dziennym profilu mierzy się stężenie kortyzolu w 5 próbach w ciągu całego dnia. Jest to użyteczne badanie w przypadkach ostrego i przewlekłego stresu.
Opis badania:
Hormon endogenny, który jest wytwarzany w korze nadnerczy. Wydzielanie kortyzolu wykazuje naturalny rytm dobowy z najwyższym poziomem rano i najniższym o północy. W przypadku stale utrzymującego się stresu, nocne wytwarzanie kortyzolu jest wyraźnie podwyższone i po wstaniu z łózka można wykryć podwyższone stężenie. Najczęściej pozostaje wyraźny podwyższony również w ciągu całego dnia. Głównym zadaniem kortyzolu jest wpływ na homeostazę metaboliczną i adaptację do stresu oraz na gospodarkę węglowodanową, białkową, tłuszczową oraz wapniowo-fosforanową organizmu.

  • Badania neurohormonalne – Melatonina

W jakim celu:
Hormon regulujący rytm okołodobowy, min. snu i czuwania. Wydzielanie hormonu melatoniny zaczyna się wieczorem i osiąga swój szczyt miedzy 2 i 3 rano. Dzięki badaniu melatoniny można określić, czy na zaburzenia snu wpływa rzeczywiście brak harmonii hormonalnej. Jeżeli odpowiedź jest pozytywna, możliwe staje się wdrożenie kompleksowej terapii.
Kiedy:
Stężenie tego hormonu w ślinie jest około 3 krotnie niższe od stężenia osoczowego. Poziom melatoniny w organizmie obniża się wraz z wiekiem, a także wpływa negatywnie na niego palenie papierosów i nadużywanie alkoholu. Należy wykonać badanie kiedy mamy problemy ze snem, budzeniem się nocnym i występuje brak ciągłości snu. Również kiedy mamy problem z zasypianie a rano problem ze wstaniem, w stanach nasilonego stresu.
Opis badania:
Badanie wykonywane jest z 3 próbek śliny pobieranych w godzinach nocnych. Oznaczanie hormonów w ślinie jest badaniem nieinwazyjnym, bezbolesnym, które może być pobierane w dowolnym czasie i miejscu przez samego pacjenta. W ślinie oznaczana jest wolna, nie związaną z białkami transportującymi aktywna forma hormonów. Melatonina to pochodna tryptofanu, która jest syntetyzowana głównie w szyszynce, w pinealocytach. Jej funkcją jest koordynacja pracy zegara biologicznego, reguluję rytm okołodobowy. Ekspozycja na światło hamuje wytwarzanie melatoniny, dlatego też jej największe wydzielanie jest obserwowane między godzina 2, a 4 w nocy. Materiałem do badania jest ślina. Do wykonanie tego pobranie niezbędny jest specjalny zestaw do pobrania, w celu jego uzyskania skontaktuj się z wybranym Punktem Pobrań.
Inne badane hormony: DHEA, estradiol, progesteron, testosteron.

  • Neurotransmitery

W jakim celu:
Przyczyną wielu zaburzeń może być niedobór bądź jednego, bądź wielu neuroprzekaźników zarówno w centralnym, jak i w obwodowym układzie nerwowym oraz hormonalnym. Zaburzenia mogą się zatem pojawić w obrębie neuroprzekaźników, jak i wielu hormonów, czego skutkiem mogą być: zaburzenia snu i jedzenia, dekoncentracja, spadek wydajności, nieprawidłowości układu immunologicznego w postaci spadku odporności, rozwój zespołu stresu.
Badaniu podlegają neurotransmitery: noradrenalina, adrenalina, dopamina, serotonina.
Kiedy:
Kiedy występują zaburzenia snu, jedzenia, brak koncentracji, obniżenie wydajności, zaburzenia układu immunologicznego.
Opis badania:
Oznaczenia w dwóch wariantach :
Pakiet podstawowy: (ślina)- oznaczanie poziomu noradrenaliny, adrenaliny, dopaminy, serotoniny
Pakiet rozszerzony ( mocz, ślina) oznaczanie poziomu kortyzolu, DHEA, noradrenalina, adrenalina, dopaminy i serotoniny

  • Neuromikroelementy

W jakim celu:
Dzięki pełnej diagnostyce krwi możliwe staje się wcześniejsze zdiagnozowanie rozpoczynającego się niedoboru składników pokarmowych. Dzięki nowoczesnym parametrom laboratoryjnym możliwa jest w pełni spersonalizowana diagnoza stanu mikroskładników pokarmowych.
Kiedy:
Często pojawiające się zaburzenia w zachowaniu oraz zdolnościach naukowych, szczególnie u dzieci, występują nierzadko obok problemów immunologicznych o podłożu niedoborów mikroelementów.
Opis badania:
Badaniu podlegają składniki pokarmowe: wapń, żelazo, potas, miedź, magnez, selen, cynk, jod, chrom, miedź, arginina, cysteina, glicyna, metionina, fenyloalanina, tryptofan, koenzym Q10, Omega-3-index. Badanie dostępne w 4 pakietach .

  • Neurowiatminy

W jakim celu:
Badanie oferuje diagnozę szerokiej gamy produktów przemiany materii. Badanie pozwala zdiagnozować następujące zaburzenia: zaburzenia metabolizmu neuroprzekaźników, upośledzenie metabolizmu witaminy B, przerost bakterii, niedobór mikroelementów, niedobór aminokwasów. Badaniu podlegają witaminy: kwas foliowy, witamina B6, witamina B12.
Kiedy:
Przesłankami sugerującymi adekwatność wykonania badania są: przewlekła zmęczenie, migrena, zaburzenia koncentracji, depresja, bóle brzucha.
Opis badania:
Badanie to obejmuje dwa pakiety : pakiet witamin oraz metabolitów. Badanie moczu w celu wykrywania kwasów organicznych – wykrywa pośrednie produkty metabolizmu witamin i koenzymów zaangażowanych w procesy metaboliczne.