Badanie Składu Ciała (BIA)

Co to jest skład ciała?

Skład ciała to inaczej masa beztłuszczowa i masa tłuszczowa, które łącznie określają ciężar ciała. Masa beztłuszczowa(LBM) obejmuje kości, mięśnie, wodę i tkankę łączną. Masę tłuszczową natomiast stanowią, tłuszcz strukturalny i tłuszcz zapasowy. Tłuszcz strukturalny znajduje się w organach i tkankach takich jak: nerwy, płuca, wątroba, mózg i gruczoły dokrewne. Tłuszcz zapasowy zalega głównie w tkankach tłuszczowych podskórnych. U 70-kg mężczyzny tłuszcz strukturalny mieści się w granicach 3% a zapasowy w 12% całkowitego ciężaru ciała. U 57-kg kobiety natomiast tłuszcz strukturalny stanowi ok. 3%, a zapasowy 15% ciężaru ciała.

Skąd wynika potrzeba pomiaru składu ciała?

Sam ciężar ciała niewiele znaczy i zbyt wielu ludzi opiera się na tym parametrze. Niezależnie od masy ciała, jeśli proporcje masy beztłuszczowej i tłuszczowej nie przekraczają zalecanych granic ryzyko wystąpienia dolegliwości związanych z otyłością jest niewielkie. Równie poważną sytuację stwarza niedobór masy tłuszczowej, gdyż jak wiadomo tkanka tłuszczowa jest szczególnie istotna dla normalnego funkcjonowania organizmu. Dramatyczny wzrost zachorowań na anoreksję i bulimię oraz „strach przed otyłością” w ciągu ostatnich 10-lat wymaga zwrócenia uwagi na poprawny skład ciała. Wiadomo, że ciężar ciała nie jest wskaźnikiem odzwierciedlającym stan zdrowia. Może się więc okazać, że dana osoba uznana wg tabeli wagowo-wzrostowej za otyłą ma idealny skład ciała. I odwrotnie, osoba, której ciężar(masę) ciała tabele uznają za normalny, może cierpieć na otyłość.

Pomiar składu ciała

Technika analizy bio-impedancji ciała(BIA) opiera się na zasadzie, która mówi, że masa tkanki mięśniowej, kości i wody, obejmująca ok. 60-75% wody elektrolitycznej, przewodzi elektryczność znacznie lepiej niż tkanka tłuszczowa, która zawiera niewielką ilość wody(5-10%). Stąd – każda z tych mas posiada inną impedancję przy sygnałach elektrycznych o wysokich częstotliwościach. Pojedynczy pomiar wskazuje stopień rezystancji do przepływającego prądu, przy czym woda jest tu dobrym a tłuszcz złym przewodnikiem.